Zpátky do Malagy

  • Vytisknout

 Město Malaga má pro každého něco - dlouhé pláže, městský park, který je v podstatě otevřenou botanickou zahradou se subtropickými rostlinami a poletujícími papoušky, památky, ze kterých k vám promlouvá dávná i nedávná minulost, bohatý kulturní život, galerie, sportovní vyžití, nákupy i překvapivé gastronomické zážitky.

Na život v Malaze se zvyká rychle a po několika dnech již máte pocit, že tu jste doma. Tak se stalo, že jako cíl mého studijního výjezdu v rámci programu Erasmus+ jsem si po třech letech opět vybrala Malagu, překrásné přístavní město na jihu Španělska.

Tentokrát jsem se zúčastnila týdenního praktického kurzu pro učitele španělštiny, který pořádala jazyková škola Malaca Instituto. Jednalo se o kombinovaný jazykový kurz na osvěžení a rozšíření znalostí jazyka a reálií a metodologický kurz zaměřený jednak na propojení výuky jazyka s reáliemi španělsky mluvících zemí a jednak na aktivizační a komunikativní metody výuky španělštiny s využitím autentických materiálů, výpočetní techniky či upravených klasických deskových her.

Malaca Instituto nenechává nic náhodě a po skončení náročného vyučovacího dne najdeme přímo v areálu školy vše potřebné pro obnovu sil: tři venkovní terasy s posezením, bazénem a občerstvením, klimatizovanou knihovnu se studovnou, společenské místnosti se španělskými knihami, časopisy a filmy. Tato příjemná místa zároveň umožňovala setkávání s ostatními kolegy – učiteli španělštiny z Dánska, Belgie, Německa, Polska, Rakouska a Bulharska. Škola pro nás zároveň pořádala společné odpolední/večerní aktivity, jako například komentovanou prohlídku města, výlet do okolí, ochutnávku tapas, promítání filmu, kurz vaření či výuku salsy.

Účast na tomto jazykově metodickém kurzu pro mě znamenala nejen cenný kontakt s jazykem, s místními obyvateli a s kulturou Španělska, ale také velkou dávku inspirace i motivace pro mou práci.

Mgr. Eva Angolaresová