gym-cl.cz

Kontaktní informace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa

tel: 487 829 101; fax: 487 829 152; gsm: 725 362 335 (7:00 - 15:30)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Občanské sdružení rodičů

Občanské sdružení rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa

Na plenární schůzi dne 23.11.2000 bylo ustaveno Občanské sdružení rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa jako dobrovolná a nezávislá organizace spolupracující se školou a vyvíjející aktivity v souladu s rozvojem školy a celé občanské společnosti. Členem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, která by se chtěla podílet na uskutečňování výše uvedených cílů.

 

Členské příspěvky jsou zatím jediným pravidelným zdrojem příjmů OS a takto získané prostředky jsou využívány ve prospěch všech studentů školy v souladu se schváleným rozpočtem. Výše členských příspěvků byla po dohodě stanovena na 150,- Kč na studenta a 200,- Kč na dva a více studentů z jedné rodiny, přičemž horní hranice příspěvku nebo sponzorského daru není omezena.

Vybrané příspěvky jsou používány např. na:

·studentské výměnné pobyty na zahraničních partnerských školách

·dopravu na lyžařské a turistické kurzy

·odměny pro nejlepší studenty

·příspěvky na maturitní plesy

·spotřební materiál pro zájmové kroužky

·další aktivity dle potřeb - studentů školy

·školní kola soutěží, semináře k soutěžím


Každá třída má svého zástupce z řad rodičů ve výboru OS, který se schází vždy jedenkrát za cca šest týdnů. Výbor rozhoduje o konkrétním přidělování finančních příspěvků na jednotlivé aktivity, připravuje rozpočet pro každý kalendářní rok a každoročně též vyhodnocuje své hospodaření.

Seznam členů výboru OS ve školním roce 2010 - 2011:

Předseda: Mgr. Jitka Stowaserová

Hospodář: P. Michl

Zástupce školy: Mgr. H. Paszeková

Členové:

I.A  
I.B  
II.A Reichert Zbyšek
II.B Nová Lenka
III.A Radoňská Gabriela
III.B Stárek Jan, Ing.
IV.A Špachmanová Lenka, Ing.
IV.B Richterová Aloisie
V.A Stowasserová Jitka
V.B Císařová Milena, Ing.
VI.A Štolfa Karel
VI.B Dytrychová Monika, Mgr.
VII.A Ulíková Hana, Mgr.
VII.B Pánek Bohdan Ing.
VIII.A Michl Petr
VIII.B Burešová Martina Ing.
1.A  
2.A Michálek Lubomír
3.A Kaljevičová Petra
4.A Sůva Antonín, Mgr.

Nabízíme všem rodičům i ostatní veřejnosti možnost stát se členy sdružení a aktivně v něm pracovat ve prospěch a v zájmu svých dětí i Gymnázia Česká Lípa.


Za výbor OS Mgr. Helena Paszeková

Jste zde: Home Občanské sdružení rodičů Občanské sdružení rodičů