Školní kolo recitační soutěže

  • Vytisknout
1. místo - Zuzana Brotánková - VI.B
2. místo - Anna Ondřejková - 3. A
3. místo - Eva Hanzelková - VI.B a Veronika Leschingerová - 1. A
4. místo - Anežka Krajníková - VI.B
5. místo - Michal Zich - VI. B
První 4 soutěžící postupují do okresního kola - 5. 2. v Č. Lípě - DDM Libertin
PhDr. M. Kučaba