Výsledky okresního kola soutěže v uměleckém přednesu

  • Vytisknout

Výsledky okresního kola soutěže v uměleckém přednesu

pro SŠ „Wolkerův Prostějov"

DDM Libertin Č. Lípa - 5. 2. 2007

I. kategorie

  1. místo - Zuzana Brotánková - VI.B
  2. místo - Veronika Leschingerová - 1. A
II. kategorie

  1. místo - Anna Ondřejková - 3. A
Kategorie skupinových vystoupení:

  1. místo - Herecký a recitační kroužek Gymnázia Č. L.

První dvě místa postupují do krajského kola!

Blahopřejeme! M. Kučaba