gym-cl.cz

Kontaktní informace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa

tel: 487 829 101; fax: 487 829 152; gsm: 725 362 335 (7:00 - 15:30)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mimořádné přijímací řízení (sekunda, tercie) – 30. 8. 2017

V souladu s par. 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a ve znění dalších platných předpisů (správní řád) rozhodlo Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, p. o., zastoupené ředitelkou školy Mgr. Helenou Paszekovou o konání, termínech a kritériích mimořádného přijímacího řízení na Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, v roce 2017 takto:

Obory a ročníky, do kterých budou uchazeči přijímáni:

A)      GYMNÁZIUM – OSMILETÉ STUDIUM, 79-41-K/81 - 2. ročník (sekunda)

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů:        1

Termín přijímací zkoušky:                                             30. srpen 2017 od 9.00 hodin

Učebna:                                                                            224

Termín podání přihlášek: do 17. 8. 2017 (doručení osobně či poštou)

B)     GYMNÁZIUM – OSMILETÉ STUDIUM, 79-41-K/81 - 3. ročník (tercie)

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů:        1

Termín přijímací zkoušky:                                             30. srpen 2017 od 9.00 hodin

Učebna:                                                                            224

Termín podání přihlášek: do 17. 8. 2017 (doručení osobně či poštou)

Kritéria pro přijetí a podmínky přijetí:

1)      Prospěch z předchozího vzdělávání(ZŠ) za poslední tři klasifikační období – 20 % a zároveň:

a)      průměr do 1,5

b)      klasifikační stupně z jednotlivých předmětů: pouze výborný a chvalitebný.

2)      Test z českého a anglického jazyka a test z matematiky– 70 % a zároveň:

a)      celkový součet bodů získaných uchazečem za všechny testy musí činit nejméně polovinu z maximálního dosažitelného počtu,

b)      úspěšnost v jednotlivém testu nesmí být nižší než 1/5 z maximálního počtu bodů daného testu.

3)      Umístěnína 1.– 3. místě v okresních a krajských kolech soutěží a olympiád kategorie A

vyhlašovaných MŠMT v roce 2016/2017 – 10 %.

Výsledné pořadí uchazečů v přijímacím řízení a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se stanoví součtem bodů získaných za prospěch,  testy a umístění v soutěžích a zároveň v souladu s podkritérii a) a b) v kritériích 1 a 2.

Další důležité informace:

Platný tiskopis přihlášky ke studiu je ke stažení na webu školy v sekci Přijímací zkoušky či na webu www.edulk.cz

Na přihlášce není vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotním stavu.

Na přihlášce uchazeč uvede údaje o úspěšných umístěních v soutěžích od 1. do 5., nebo od 6. do 9. ročníku potvrzené základní školou, nebo k přihlášce přiloží kopie diplomů.

Každé přihlášce ke studiu bude přidělen kód. Na webu školy www.gym-cl.czbude pod tímto kódem prezentována informace o pořadí a přijetí/nepřijetí uchazečů.

Je velmi vhodné mít na přihlášce co nejvíce kontaktních údajů (mobilní telefony na rodiče i uchazeče). Užitečná jsou také e-mailová spojení. Vhodný je též podpis obou zákonných zástupců uchazeče.

Časový rozsah zkoušky se předpokládá od 9:00 do 12:00.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy

Česká Lípa 4. 7. 2017

Příloha – tabulka a systém přidělování bodů za soutěže:

Počítají se soutěže absolvované na prvním stupni ZŠ či na druhém stupni ZŠ. V jedné soutěži se počítá nejlepší dosažený výsledek. Body za různé soutěže se sčítají, ovšem s ohledem na ostatní kritéria lze za soutěže získat maximálně deset bodů (10 % podílu).

Soutěže budou při bodování rozděleny do dvou skupin:

- skupina I = vědomostní soutěže (MO, FO, BiO, CHO, ZO, DO, OČJ, NJ, FJ, AJ) 

-   skupina II = ostatní a umělecké soutěže soutěže kategorie A stanovené MŠMT

BODY

OK 3. m.

OK 2. m.

 OK 1. m.

KK 3. m.  

KK 2. m.

KK 1. m.

Soutěže I

1

2

3

4

5

6

Soutěže II

0,5

1

1,5

2

2,5

3

 

Pozn.:

1.       OK = okresní kolo, KK = krajské kolo

2.       Umělecké soutěže jsou:

Soutěže žáků základních uměleckých škol (49. ročník) – 6 soutěžních zaměření

a) hra na klavír, b) hra na smyčcové nástroje, c) hra na kytaru, d) soutěžní přehlídka pro dechové orchestry, e) soutěžní přehlídka pro jazzové soubory a ostatní orchestry, f) výtvarný obor

Evropa ve škole (26. ročník)výtvarná a literární soutěž

Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna 2017

3.       Ostatní soutěže jsou:

Finanční gramotnost, Sapere, Programování, Pythagoriáda, Astronomická olympiáda, Robotika, Daniel, Matematický klokan.

Jste zde: Home Pro uchazeče Přijímací zkoušky Mimořádné přijímací řízení (sekunda, tercie) – 30. 8. 2017