Online výuka - matematika - materiály

  • Vytisknout

Posykytujeme vám linky k materiálům vhodným k procvičování matematiky - vyučující matematiky se na ně mohou nyní odkazovat:

Vektorová algebra

https://wigym.cz/wp-content/uploads/2018/09/01_Davidov%c3%a1_Vektorov%c3%a1-algebra-metodick%c3%a9-pozn%c3%a1mky.pdf

Lineární útvary

https://wigym.cz/wp-content/uploads/2018/09/02_Davidov%c3%a1_Matodika-v%c3%bduky-analytick%c3%a9-geometrie-line%c3%a1rn%c3%adch-%c3%batvar%c5%af.pdf

Kuželosečky

https://wigym.cz/wp-content/uploads/2018/09/03_Davidov%c3%a1_Metodika-v%c3%bduky-analytick%c3%a9-geometrie-kvadratick%c3%bdch-%c3%batvar%c5%af.pdf

Algebra

https://wigym.cz/wp-content/uploads/docs/opory/mat_algebra.pdf

Rovnice a nerovnice

https://wigym.cz/wp-content/uploads/docs/opory/rovnice2.pdf