gym-cl.cz

Kontaktní informace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa

tel: 487 829 101; fax: 487 829 152; gsm: 725 362 335 (7:00 - 15:30)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA GYMNÁZIUM, ČESKÁ LÍPA, ŽITAVSKÁ 2969, PRO ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018

Výsledky přijímacího řízení + další informace:

4leté studium

8leté studium

Poučení

Hodnocení přijímacího řízení

Náležitosti odvolání

Vzor odvolání

 


Kriteria přijímacího řízení a podmínky přijetí

Jednotné zkušební schéma - řádný termín

Jednotné zkušební schéma - náhradní termín

 

Přípravné kurzy k PZ 2017 pro uchazeče z 9. tříd


INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2017 – ke dni 3. 1. 2017

Obory studia:

79-41-K/81 osmileté studium

79-41-K/41 čtyřleté studium

Termíny:

a)      Den otevřených dveří – pro získání informací o studiu a přijímacím řízení je možné navštívit školu ve čtvrtek 2. 2. 2017 od 10 do 17 hodin. Od 14 hodin ukázky testových úloh.

b)     Ukončení přihlašování – nejzazší termín pro doručení přihlášek: středa 1. března 2017.

c)      Přijímací zkoušky– testy z ČJ a M:

 • čtyřleté studium - 12. a 19. dubna 2017.
 • osmileté studium - 18. a 20. dubna 2017.

Důležité informace:

 • Poprvé se konají jednotné přijímací zkoušky v celé ČR – vyhláška ZDE:

·         Údaje o jednotných přijímacích zkouškách lze nalézt na www.cermat.czkonkrétně zde: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

 • Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na předepsaném tiskopisu MŠMT (k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) osobně či poštovním doručením (nikoliv elektronicky).
 • Podrobná kritéria pro přijetí na Gymnázium Česká Lípa budou zveřejněna v zákonné lhůtě, a to do 31. 1. 2017.

Přihlášky:

 • Formulář přihlášky ke stažení ZDE:
 • Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola – nebo je možné doložit přímo vysvědčení, popř. další dokumenty.
 • Do oddílu "Schopnosti,..." v části B přihlášky se zapíše umístění do 3. místa v okresních a krajských soutěžích typu A vyhlašovaných MŠMT (přehled ZDE), potvrdí škola. Případně lze též doložit diplomy. Soutěže lze uvádět za období školní docházky na 2. stupni ZŠ u čtyřletého studia, u osmiletého za období docházky na 1. stupni ZŠ.  
 • Na přihlášky nepožadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 • Uchazeči se ZPS přiloží k přihlášce potvrzení specializovaného pracoviště.
 • Uchazeč se SVP přikládá k přihlášce podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, které mu vydá školské poradenské zařízení.

 

Jste zde: Home Studium Pro uchazeče Přijímací zkoušky